شیشه رنگی خاکستری برای بین کابینت ها

شیشه رنگی خاکستری ، شیشه لاکوبل بین کابینت

شیشه رنگی خاکستری برای بین کابینت ها

یکی از رنگ هایی که در میان تنوع رنگ های شیشه رنگی مشتری و طرفداران خاص خود را دارد، رنگ خاکستری است. خاکستری رنگی خنثی است و تقریبا می توان آن را با همه رنگ ها مورد استفاده قرار دارد. فارغ از اینکه کابینت های شما به چه رنگ است، می توانید از شیشه رنگی خاکستری برای فضای بین کابینتی استفاده نمایید.

البته لازم به ذکر است که رنگ خاکستری نیز دارای تنوع طیف رنگی گسترده ای است. از کمرنگ تا پر رنگ. در ادامه می توانید نمونه هایی از استفاده از شیشه لاکوبل به این رنگ را برای کابینت های با رنگ های مختلف (عمدتا سفید) مشاهده نمایید. اگر در انتخاب رنگ مردد هستید و هنوز تصمیم گیری نکرده اید، می توانید این رنگ را نیز در ذهن داشته باشید. در نمونه های ارائه شده، بصورت تقریبی خواهید دید که آشپزخانه تان به چه شکلی در خواهد آمد.

برای استعلام قیمت شیشه رنگی ، سفارش اجرا و سایر اطلاعات می توانید با مشاورین خود در کالر گلس در تماس باشید.

شیشه رنگی خاکستری ، شیشه لاکوبل بین کابینت شیشه رنگی خاکستری ، شیشه لاکوبل بین کابینت شیشه رنگی خاکستری ، شیشه لاکوبل بین کابینت شیشه رنگی خاکستری ، شیشه لاکوبل بین کابینت شیشه رنگی خاکستری ، شیشه لاکوبل بین کابینت شیشه رنگی خاکستری ، شیشه لاکوبل بین کابینت شیشه رنگی خاکستری ، شیشه لاکوبل بین کابینت شیشه رنگی خاکستری ، شیشه لاکوبل بین کابینت شیشه رنگی خاکستری ، شیشه لاکوبل بین کابینت شیشه رنگی خاکستری ، شیشه لاکوبل بین کابینت شیشه رنگی خاکستری ، شیشه لاکوبل بین کابینت شیشه رنگی خاکستری ، شیشه لاکوبل بین کابینت شیشه رنگی خاکستری ، شیشه لاکوبل بین کابینت شیشه رنگی خاکستری ، شیشه لاکوبل بین کابینت

گروه شیشه های رنگی کالر گلس

عرضه و اجرای شیشه های رنگی