شیشه رنگی مشکی برای دیوار نشیمن منزل مسکونی

شیشه رنگی مشکی برای دیوار نشیمن منزل مسکونی در این بخش قصد داریم به بررسی یکی از پروژه های کالر گلس بپردازیم. این پروژه مربوط به یک منزل مسکونی در منطقه اقدسیه تهران است که در آن از شیشه رنگی استفاده شده است. در این پروژه همانطور که در تصاویر...