مرکز فروش شیشه های رنگی

گروه شیشه های دکوراتیو کالرگلس، به عنوان یکی از پیشگامان صنعت شیشه رنگی و دکوراتیو در ایران، فعالیت خود را از سال 1384 آغاز نموده و طی این سالها، پروژ های مسکونی، تجاری، اداری و ... زیادی را به سرانجام رسانیده است. گروه شیشه کالر گلس در راستای...