کد رنگ شیشه رنگی رال

 
شما می توانید از کالیته ی رنگی زیر، رنگ شیشه ی خود را انتخاب نمایید.
پس از انتخاب رنگ با کالرگلس تماس گرفته و کد رنگ مورد نظر خود را اعلام نمایید.
۰۲۱-۸۸۳۵۷۵۰۸
۰۹۱۲۴۹۵۲۳۶۵
 
 
شیشه رنگی،شیشه دکوراتیو
 
رنگ کد رنگ
  SIGNAL YELLOW RAL-1003
  GOLDEN YELLOW RAL-1004
  HONEY YELLOW RAL-1005
  MAIZE YELLOW RAL-1006
  DAFFODIL YELLOW RAL-1007
  LEMON YELLOW RAL-1012
  SULFUR YELLOW RAL-1016
  RAPE YELLOW RAL-1021
  TRAFFIC YELLOW RAL-1023
  CURRY RAL-1027
  MELON YELLOW RAL-1028
  BROOM YELLOW RAL-1032
  YELLOW ORANGE RAL-2000
  RED ORANGE RAL-2001
  VERMILION RAL-2002
  PASTEL ORANGE RAL-2003
  PURE ORANGE RAL-2004
  BRIGHT RED ORANGE RAL-2008
  TRAFFIC ORANGE RAL-2009
  SIGNAL ORANGE RAL-2010
  DEEP ORANGE RAL-2011
  FLAME RED RAL-3000
  SIGNAL RED RAL-3001
  CARMINE RED RAL-3002
  RUBY RED RAL-3003
  PURPLE RED RAL-3004
  WINE RED RAL-3005
  BLACK RED RAL-3007
  OXIDE RED RAL-3009
  BROWN RED RAL-3011
  TOMATO RED RAL-3013
  CORAL RED RAL-3016
  TRAFFIC RED RAL-3020
  RASPBERRY RED RAL-3027
  ORIENT RED RAL-3031
  RED VIOLET RAL-4002
  HEATHER VIOLET RAL-4003
  CLARET VIOLET RAL-4004
  TRAFFIC PURPLE RAL-4006
  PURPLE VIOLET RAL-4007
  VIOLET BLUE RAL-5000
  GREEN BLUE RAL-5001
  ULTRAMARINE BLUE RAL-5002
  SAPPHIRE BLUE RAL-5003
  BLACK BLUE RAL-5004
  SIGNAL BLUE RAL-5005
  GREY BLUE RAL-5008
  GENTIAN BLUE RAL-5010
  STEEL BLUE RAL-5011
  COBALT BLUE RAL-5013
  TRAFFIC BLUE RAL-5017
  OCEAN BLUE RAL-5020
  NIGHT BLUE RAL-5022
  PASTEL BLUE-5024
  LEAF GREEN RAL-6002
  OLIVE GREEN RAL-6003
  BLUE GREEN RAL-6004
  MOSS GREEN RAL-6005
  GREY OLIVE RAL-6006
  BOTTLE GREEN RAL-6007
  BROWN GREEN RAL-6008
  FIR GREEN RAL-6009
  GRASS GREEN RAL-6010
  BLACK GREEN RAL-6012
  YELLOW OLIVE RAL-6014
  BLACK OLIVE RAL-6015
  TURQUOISE GREEN RAL-6016
  MAY GREEN RAL-6017
  YELLOW GREEN RAL-6018
  CHROME GREEN RAL-6020
  OLIVE DRAB RAL-6022
  TRAFFIC GREEN RAL-6024
  FERN GREEN RAL-6025
  OPAL GREEN RAL-6026
  LIGHT GREEN RAL-6027
  PINE GREEN RAL-6028
  SIGNAL GREEN RAL-6032
  KHAKI GREY RAL-7008
  BROWN GREY RAL-7013
  SLATE GREY RAL-7015
  ANTHRACITE GREY RAL-7016
  BLACK GREY RAL-7021
  UMBRA GREY RAL-7022
  GRAPHITE GREY RAL-7024
  GRANITE GREY RAL-7026
  TRAFFIC GREY B RAL-7043
  GREEN BROWN RAL-8000
  OCHER BROWN RAL-8001
  SIGNAL BROWN RAL-8002
  CLAY BROWN RAL-8003
  COPPER BROWN RAL-8004
  FAWN BROWN RAL-8007
  OLIVE BROWN RAL-8008
  NUT BROWN RAL-8011
  RED BROWN RAL-8012
  SEPIA BROWN RAL-8014
  CHESTNUT BROWN RAL-8015
  MAHOGANY BROWN RAL-8016
  CHOCOLAT BROWN RAL-8017
  GREY BROWN RAL-8019
  BLACK BROWN RAL-8022
  ORANGE BROWN RAL-8023
  BEIGE BROWN RAL-8024
  PALE BROWN RAL-8025
  TERRA BROWN RAL-8028
  SIGNAL BLACK RAL-9004
  JET BLACK RAL-9005
  GRAPHITE BLACK RAL-9011
  TRAFFIC BLACK RAL-9017